Wat is Yojana
Transparantie en betrouwbaarheid
Partners
Bestuur
Jaarverslag
Steunpilaren
Adviseurs
ANBI
 
 
Yojana op facebook
Zij staan achter Yojana
Een aantal organisaties zoals NCDO, Impulsis, Wilde Ganzen, Plan Nederland, NEMO en Cordaid steunen Yojana. Lees meer >>


AZ-voetballer
Ron Vlaar is ambassadeur van Yojana Projecthulp

Lees meer over zijn motivatie om ambassadeur te worden van onze stichting.

Yojana is erkend als ANBI

Onze partners in India

Yojana werkt in India maar met drie partners samen, maar we doen dat wel heel intensief. Daardoor blijft het werk overzichtelijk, controleerbaar en kunnen we samen innovatieve en frisse methoden ontwikkelen. Met alle partners onderhoudt Yojana een zeer langdurige band. Yojana en de partners hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Steun wordt verleend ongeacht politieke of religieuze achtergrond.
  • Prioriteit wordt gegeven aan opleiding. We streven er met onze projectpartners naar om bij de plaatselijke bevolking het gevoel van betrokkenheid, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen te vergroten.
  • De projecten moeten een positive invloed hebben op de positie van meisjes en vrouwen.
  • De projecten worden niet alleen voor maar, waar mogelijk, vooral ook samen met de bevolking uitgevoerd.

BREADS
BREADS is de tak van de Salesianen van Don Bosco die zich bezighoudt met de coördinatie van de vele projecten. De organisatie heeft wereldwijd een zeer goede naam opgebouwd als het gaat om de begeleiding en opvang van straatkinderen en kinderarbeiders. Niet alleen wordt voor de directe opvang gezorgd. Ook wordt de aandacht van andere sectoren in de maatschappij op de problemen en de oorzaken daarvan gevestigd. Zo worden trainingen gegeven aan politiemensen waarin aandacht is voor de juiste en dus fatsoenlijke benadering van deze kinderen. Yojana werkt samen met BREADS-afdelingen in vier steden.

BREADS Bangalore
Projecten van BREADS Bangalore zijn opvang straatkinderen in vijf tehuizen.

BREADS Hospet
Projecten van BREADS Hospet zijn brugklassen voor kindarbeiders, opvang van kindarbeiders uit de ijzermijnen.

BREADS Davangere
Project van BREADS Davangere is de brugklassen voor kindarbeiders.

BREADS Mysore
Project van BREADS Mysore is de opvang van straatkinderen.

Socio-Economic Development Trust (SEDT)
partner SEDTSEDT werd in 1980 gestart door Suryakant ( Sulu voor vrienden) Kulkarni en zijn vrouw Manik. De Kulkarni’s begonnen met de start van het kindertehuis Dreamland voornamelijk voor de kinderen van prostituees uit Poona. Langzamerhand wonnen ze het vertrouwen van de bevolking en kon een groot scala van dorps-ontwikkelingsprojecten worden gestart. Yojana heeft sinds 1980 steeds contact met SEDT gehouden en wordt door de staf van SEDT ook gezien als de founding father.

Sulu Kulkarni en zijn staf hebben een vaak originele en creatieve, maar altijd efficiënte aanpak van de problemen. Ze hebben kans gezien om ondernemers die voorheen kinderen in hun bedrijf exploiteerden nu te betrekken in de trainingen van die kinderen. Steeds hameren ze er bij de overheid op om verantwoordelijkheid te nemen voor een aantal misstanden. Dat is een kwestie van lange adem, maar het werkt.

Op het oorspronkelijke terrein zijn Dreamland kindertehuis en de kantoren van SEDT gevestigd. Ook de meeste stafleden wonen hier. Voor hen is er geen enkele woongelegenheid in de buurt. Het nieuwe terrein wordt het Women Development Centre genoemd (WDC). Hier worden veel cursussen georganiseerd. Het is niet alleen voor vrouwen, maar tegenwoordig ook voor iedereen die op de een of andere manier bij onderwijs betrokken is of zou moeten zijn. Verder is er op WDC huisvesting gecreëerd voor ongeveer honderd kinderen, die voorheen kinderarbeider waren, maar nu weer een opleiding volgen.
Projecten van SEDT zijn EDU-KEY, het Curi-O-City center en vrouwenprogramma's.

Yerala Project Society (YPS)
partner YPSYPS is dertig jaar geleden opgericht als organisatie die noodhulp bood in het door droogte getroffen deel van India. In de loop der jaren is de steun, die zich concentreerde in het gebied rond Kamlapur, sterk van karakter veranderd. Door de structurele aanpak is daar veel bereikt. De resultaten in Kamlapur bleven niet onopgemerkt. Ook de bewoners van het straatarme Jalihal gebied hoorden van de verbeteringen en vroegen YPS ook hen te helpen zichzelf te helpen. YPS begon met haar werk in Jalihal en is daar succesvol. YPS heeft in dit dorre gebied een eigen campus gesticht met daarop ruimten voor stafleden, vergaderruimten, een school en een science laboratorium. Ook het Discovery Centrum komt in deze campus.De projecten van YPS zijn EDU-KEY, het Curi-O-City center en het gezondheidsproject.

We hebben actief beleid gevoerd op het zelfvoorzienend worden van de partners in India. Ook stellen we hoge eisen aan de samenwerking en communicatie. Aan deze eisen werd niet geheel voldaan. De rapportages zijn in orde, maar het overleg over de uitvoering van de projecten bleef ondanks herhaalde uitleg en toelichting duidelijk achter bij onze eisen. Ook al omdat we van mening zijn dat YPS financieel op eigen benen moet kunnen staan hebben we de financiële samenwerking per 1 juli 2014 opgezegd. Inhoudelijk kan men desgewenst via ons van de kennis van onze adviseurs gebruik blijven maken.
Raja Despande heeft een brief geschreven over de samenwerking met Yojana.