Wat is Yojana
Transparantie en betrouwbaarheid
Partners
Bestuur
Jaarverslag
Steunpilaren
Adviseurs
ANBI
 
 
Yojana op facebook
Zij staan achter Yojana
Een aantal organisaties zoals NCDO, Impulsis, Wilde Ganzen, Plan Nederland, NEMO en Cordaid steunen Yojana. Lees meer >>


AZ-voetballer
Ron Vlaar is ambassadeur van Yojana Projecthulp

Lees meer over zijn motivatie om ambassadeur te worden van onze stichting.

Yojana is erkend als ANBI

Het bestuur van Yojana Projecthulp

De bestuursleden van Yojana Projecthulp ontvangen geen vergoeding voor hun werk.
Het zijn v.l.n.r.:

Voorzitter Wiebe Douma
Werk: System Engineer Manager bij IBM Nederland NV. Tot pensionering nog enige jaren in soortgelijke functie werkzaam geweest bij Triple P BV.
Betrokken bij Yojana sinds 1984
Taken: Voorzitter en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, e.e.a. met als leidraad de statuten van de Stichting Yojana voor projecthulp.
Begin jaren 80 gestart als vrijwilliger met als achtergrond `iets terug doen` voor die landen waar onze geadopteerde kinderen (Lesotho en India) geboren zijn, ook toen al in nauwe samenwerking met onze secretaris Cees Tompot. In de loop der jaren is dat `iets terug doen` naar de achtergrond verschoven en is het besef dat met name in die gebieden in India waar Yojana actief is, de achterstand van kinderen op het gebied van onderwijs, de erbarmelijke omstandigheden waarin deze kinderen opgroeien en de gruwelijke kinderarbeid, de drijfveer geweest om op projectbasis iets van verlichting te kunnen geven. Het succes van vele projecten is de motivatie voor de toekomst om door te gaan, de olievlek werking van een aantal projecten bewijst dat we op de goede (vaak nog lange) weg zijn.

Lid Ellen Kenter
Werk: Zelfstandig grafisch vormgever en fotograaf
Betrokken bij Yojana sinds 2001
Taken: onderhouden van de site, bladbeheer en vormgeving van de nieuwsbrief, PR
Na een eerste reis in India in 2000 ben ik heel bewust op zoek gegaan naar een kleine ontwikkelingsorganisatie waar ik met mijn werkervaring wat voor kon betekenen. In 2003 ben ik met mijn man bij een Indiase projectpartner op bezoek geweest en dan zie je nog veel beter wat jouw inzet betekent. Het maakt een verschil en dat vind ik voor mezelf een verrijking.

Secretaris Cees Tompot
Werk: Vertegenwoordiger Belastingdienst bij het Openbaar Ministerie; Coördinator spelregels burgers- bestuur; vertrouwenspersoon integriteit. inmiddels gepensioneerd.
Betrokken bij Yojana sinds 1979
Taken: contact met donoren en projecten; fundraising en voorlichting
Het werken voor Yojana geeft veel bevrediging en is uitdagend. De bevrediging komt voort uit de rapportages van de partners in India en zeker ook uit de bezoeken aan de projecten. Vrouwen die het tien jaar geleden niet gepast vonden de naam van hun man uit te spreken komen nu op voor hun eigen rechten en nog meer voor die van hun dochters. Ouders van voormalige kindarbeiders zijn nu trots op de schoolprestaties van hun kind. Ouders die niets van onderwijs wilden weten knappen nu schooltjes op en zorgen voor opvang van kinderen waarvan de ouders wegtrekken om werk te zoeken. De uitdaging zit het in het samen uitdenken van oplossingen voor ontwikkelingsproblemen en de contacten met deskundigen en het vinden van nieuwe donoren. Kortom een enorme verrijking!!

Ambassadeur Ron Vlaar

Penningmeester Marja van der Gulik-Bais
Werk: Juridisch beleidsmedewerker FIOD-ECD
Betrokken bij Yojana sinds 2005
Taken: onderhouden van de financiële administratie
Ik ben een aantal keren als toerist in India geweest, het land en zeker de mensen blijven mij fascineren. Buiten India reizen mijn man en ik veel in Zuid Oost Azië. Veelal nemen wij onze fietsen mee en komen daardoor in de authentieke kleine dorpen. Wat overal opvalt in deze gebieden is dat de kinderen heel graag en met veel plezier naar school gaan. Vooral in India, waar het onderwijs niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is, is het belangrijk en noodzakelijk dat kinderen wel de kans krijgen op onderwijs. Yojana biedt op een hele directe en doelmatige wijze kansen voor onder meer deze kinderen in India.