Wat is Yojana
Transparantie en betrouwbaarheid
Partners
Bestuur
Jaarverslag
Steunpilaren
Adviseurs
ANBI
 
 
Yojana op facebook
Zij staan achter Yojana
Een aantal organisaties zoals NCDO, Impulsis, Wilde Ganzen, Plan Nederland, NEMO en Cordaid steunen Yojana. Lees meer >>


AZ-voetballer
Ron Vlaar is ambassadeur van Yojana Projecthulp

Lees meer over zijn motivatie om ambassadeur te worden van onze stichting.

Yojana is erkend als ANBI

Yojana is erkend als ANBI

Yojana is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling.) Dat betekent dat uw giften aan Yojana voor uw aangifte erkend worden als aftrekbare giften (mits en voorzover het totaal bedrag aan ANBI giften boven een bepaald drempelbedrag komt). Yojana hoeft als ANBI ook geen schenkingsrecht te betalen over de ontvangen giften.

ANBI gegevens

a. Naam van de instelling Yojana Projecthulp India
b. Fiscaal nummer 8002.42.981
c. Adresgegevens Oudelandsdijkje 14
1711 SB Hensbroek
tel. 0226-45 20 74
E-mail: info@yojana.nl
Internet: www.yojana.nl
d. Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling
e. Beleidsplan
Link naar pdf
f. Bestuurssamenstelling
g. Beloningsbeleid
Link naar pdf
h. Verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten Link naar jaarverslag
i. Balans en de staat van baten en lasten met toelichting Link naar pdf